Home Uncategorized 'Distributie van tv via internet is groot succes'

0 4128

CijfersGisteren al in Adformatie en vandaag hier bij de post: het Televisierapport 2007. Dat is een uitgave van SPOT met daarin een groot aantal keyfacts over televisie(-reclame). Het persbericht van SPOT geeft aan dat het aantal merken waarvoor op televisie wordt geadverteerd in 2007 een recordhoogte zal bereiken (ruim 1.600 merken in 2007).

Consumptie digitale tv nog beperkt

SPOT meent dat de consumptie van het digitale aanbod nog beperkt is, maar dat één van de grote successen van digitalisering de distributie van televisie-programma’s via internet is. De investering van de consument gaat vooral naar grotere, platte schermen met een superieure kwaliteit.

In 2006 werden bijna anderhalf miljoen (1.485.000) televisietoestellen verkocht. Dit betekent dat per jaar in 1 op de 5 huishoudens een nieuwe televisie wordt aangeschaft. Nooit eerder werden zoveel nieuwe televisies verkocht als in 2006. Het WK Voetbal zal hier ongetwijfeld z’n invloed op hebben gehad.

De belangrijkste uitkomsten zijn volgens SPOT:


Televisie-toestellen
De markt voor televisies groeide in 2006 in waarde met maar liefst 35%. De totale omzet in 2006 komt hiermee uit op 1.231 miljoen euro. Binnen de consumentenelektronica genereert de televisie daarmee verreweg de grootste omzet.

De penetratie van plasma-of LCD schermen is nog bescheiden, maar neemt snel toe (tot 17% in 1e helft 2007). De meest populaire afmeting van het televisiescherm is de 32 inch (beelddiameter van 81 cm). De nieuwe toestellen zijn bijna allemaal in breedbeeld formaaat. Toch heeft de helft van de huishoudens nog steeds een beeldbuis met een normale afmeting (4:3).

7 van de 10 verkochte platte televisie zijn HD ready, in 2005 was dit nog 30%. Er wordt nog zeer beperkt uitgezonden in HD kwaliteit. Verwacht wordt dat het EK Voetbal in 2008 een nieuwe stimulans kan geven. Nieuwe ontwikkelingen op high definition gebied zijn de Full HD TV en Ultra HD TV, waarbij de resolutie nog veel hoger ligt.

Videorecorders en DVD

In 2007 neemt het aantal videorecorders opvallend af: nog slechts in 45% van de huishoudens is een videorecorder op de televisie aangesloten. Het lijkt erop dat een groot aantal videorecorders niet meer worden vervangen als ze stuk gaan. Ook de aantallen DVD spelers zien we teruglopen, maar het aantal DVD recorders neemt nog toe tot 16%.

Harddiskrecorders
Daarnaast neemt het aantal harddiskrecorders toe van 5% naar 9%. De verkoop van harddiskrecorders neemt sterk toe, maar de penetratie is vooralsnog bescheiden.

Gebruik harddiskrecorders

Binnen de huishoudens die een harddiskrecorder bezitten is het aandeel van de kijktijd ongeveer 10%. In de UK en USA wordt soortgelijke niveaus gemeten. Dit ligt veel lager dan wat TIVO destijds in 2000 voorspelde. Niettemin gaat SKO per 1/1/2008 de uitgestelde kijktijd rapporteren.

Teletekst

Teletekst blijkt nog steeds een zeer populair medium: 91% van alle Nederlanders kijkt regelmatig naar teletekst. 98% kijkt via de televisie naar teletekst.

Ontvangsttechnieken
Het percentage traditionele analoge kabelaansluitingen ligt nog altijd rond de 80%. De penetratie van digitale televisie ligt inmiddels rond de 31%. In een flink aantal huishoudens bestaan de analoge en digitale ontvangst naast elkaar. Digitale TV wordt met name via de kabel (59%) en via de satelliet (25%) ontvangen.

Interactieve televisie

Digitale televisie maakt interactieve televisie mogelijk is dat meestal niet: hiervoor is een retourpad nodig. In Nederland zijn naar schatting 10% van de huishoudens interactief aan-gesloten. Adverteren met interactieve televisie bevindt zich in Nederland nog in de experimenteer-fase.

Televisie op de mobiele telefoon

Mobiel TV kijken is in Nederland niet zo populair: slechts 2% kijkt momenteel wel eens live TV op zijn mobiel. De verwachting is dat er nieuwe mobiele devices zullen komen die een groter scherm hebben dan de mobiele telefoon. Hierdoor kan mobiele televisie zich beter ontwikkelen.

PC bezit/ internet

Het PC bezit is verder toegenomen: 82% van de huishoudens bezit een computer thuis. Rond 80% van de miljoen mensen van 13 jaar en ouder hebben toegang tot internet. Het aantal mensen dat via de PC naar de televisie kijkt neemt toe. In 2006 was dit 12% en in de eerste helft van 2007 17%.

Kijken via internet

Steeds vaker kijken mensen programma’s via internet, bijvoorbeeld op een site als Uitzendinggemist. Het aantal opgevraagde streams van Uitzendinggemist lag in december 2006 rond de 7 miljoen per maand. Deze aantallen zijn nog bescheiden in vergelijking met het bereik via offline televisie, maar de verwachting is dat het online bereik de komende jaren sterk zal gaan toenemen. SKO is het kijken naar TV content via internet gaan meten en zal hier vanaf 2007 over rapporteren.

User Generated Content
Naast het aanbod van de zenders wordt op internet ook veel naar door consumenten zelf gemaakte filmpjes gekeken. YouTube is momenteel de bekendste aanbieder. YouTube is in 2006 door Google gekocht en er wordt geëperimenteerd met reclame.

Peer-to-peer televisie
Peer-to-peer televisie is het delen van bestanden en informatie binnen een netwerk. Aanbieders van peer-to-peer software zijn Tribler en Joost. Het moet nog blijken in de toekomst of peer-to-peer netwerken succesvol worden.

Kijktijd
De kijktijd is in 2006 gemiddeld iets toegenomen tot ruim 3 uur en een kwartier per dag. In het voorjaar 2007 daalt de kijktijd door het goede weer, het ontbreken van grote evenementen en de invoering van een nieuwe wegingsmethode. Het is nog te vroeg om een trend te bepalen.

Aandacht

Tweederde van de kijktijd wordt er aandachtig (single tasking) naar televisie gekeken. De aandacht voor televisie loopt op in de loop van de dag en neemt na 23 uur weer af. Op prime time loopt de aandacht voor televisie het sterkst op: tussen 20:00 en 23 uur wordt 75% van de kijktijd met volle aandacht naar televisie gekeken.

Multitasking
Televisiekijken wordt met name gecombineerd met eten (8%), huishoudelijk werk (4%) en persoonlijke verzorging (3%). Niet alleen jongeren multitasken: ook alleenstaanden van 30-40 jaar en 40-50 jaar multitasken relatief veel.

Televisie op het werk

Bijna een kwart van de werkende mensen kijkt dagelijks op zijn werk televisie.

Convergentie

Het gebruik van nieuwe technieken staat nog in de kinderschoenen: 95% van de kijktijd wordt er via het hoofdmedium (de televisie) gekeken. Slechts 2% van de kijktijd wordt er via de computer televisie gekeken. Internetten op de televisie vindt nagenoeg nog niet plaats.

Televisiereclame
Het aantal merken waarvoor wordt geadverteerd zal in 2007 stijgen tot over de 1600. Het aantal adverteerders neemt echter af.

De uitzendfrequentie van de commercials neemt toe en ligt rond de 112 keer in 2006. Voor 2007 verwachten we een nog verdere toename. In 2006 zijn er meer dan 1,4 miljoen spots uitgezonden. Ook dit aantal zal in 2007 flink toenemen.

De gemiddelde spotlengte daalt in 2006 tot rond de 25 seconden. De verwachting is dat de gemiddelde tijd in 2007 rond deze 25 seconden stabiliseert.

Er wordt dagelijks ongeveer 17 minuten naar reclame gekeken, dit is 9% van de kijktijd.

Strategie
De 20% grootste adverteerders nemen ruim 70% van de reclamedruk voor hun rekening. Zij gebruiken gemiddeld 5 flights van ieder gemiddeld 5 weken. Het aantal grp’s per actieve week is gestegen van 141 in 2005 naar 149 in 2006.

Bestedingen

De bestedingen in televisiereclame zijn in 2006 toegenomen tot 797 miljoen euro. Ondanks het ontbreken van de grote evenementen, zien we in de eerste helft van 2007 een verdere stijging van de reclame-bestedingen.

NB: ik zie nog geen PDF staan op de site. Zodra die er is zal ik een linkje maken.

NOG GEEN REACTIES

Reageer op dit artikel