Home D66 Amsterdam TV

D66 gaat enthousiast de gemeenteraadsverkiezingen in. Hierbij een interviews van de stads lijstrekker en andere politieke personen rondom Amsterdam D66. Enjoy de D66 Amsterdam TV

Hierbij voorbeelden hoe het kan werken. Heel compact voor de voorpagina!

Een strip voor de voorpagina aan de zijkant

Een matrix voor een video pagina (kan alle vormen aannemen)