Home Vincent's Column Mobimiles, Roadpricing, Kilometerheffing, oftwel los ik een moeilijk probleem op met ICT,organisatie...

0 2801

Mobimiles, Kilometerheffing, mobiliteits oplossingen met ICT en politiek! en studio sport!

A.s. donderdag ochtend nemen de onderhandelaars van CDA/LPF/VVD besluiten over de mobiliteit, ruimtelijke ordering, milieu en economie. Ik moet zeggen dat ik het knap vind hoe deze 3 onderhandelaars dit alles zo geordend en snel afwerken. Ik heb al moeite om 1 onderwerpje een beetje te bevatten

Tijdens het mobiliteit gesprek zullen besluiten genomen worden over een slordige 40 miljard euro aan investeringen en plannen die aan wegen en openbaar vervoer zullen worden uitgegeven.
Het is inmiddels duidelijk dat Mobimiles, of Roadpricing niet in deze kabinetsperiode gaat worden ingevoerd of uitgewerkt. Toen het Pieper team vorig jaar op 10 april  het mobimiles rapport presenteerde leek het intelligent beprijzen van de weg echt mogelijk en gedragen. Maar een jaar later is de focus van de wereld op terrorisme bestrijding, bevind de Nederlandse economie in het slop, heeft Pim Fortuyn het land bestormd,  is de PVDA de 4e partij,  zit ICT in een crisis die waarschijnlijk 5 jaar gaat duren (na 7 vette jaren) en is het recept voor extra mobiliteit weer terug bij alleen meer wegen.

Het idee om de prijs te gebruiken om het gebruik van de weg intelligenter te reguleren speelt als sinds Nely Smith-Kroes die in 1986 het denken in deze richting op advies van McKinsey in gang zette. Zij kwam aan het bewind met een agenda om snel meer wegen te bouwen en was na een aantal jaren gefrustreerd hoe lang wegen bouwen duurde en hoe dit alleen de zaak niet kon oplossen. Vervolgens hebben alle VenW ministers eraan gewerkt May Wegge definieerde Rekeningrijden samen met Ruud Lubbers, Jorritsma starte de implementatie, Netelenbos blies dit af en startte Kilometerheffing.

Kilometerheffing. De naam is interessant, wij noemde het Mobimiles omdat we niet met een negatieve klank wilde beginnen en omdat we enerzijds het gebruik van de weg wilde beprijzen maar ook omdat we de hele benutting van de weg intelligenter wilde maken met gerichte persoonlijke informatie . Het kabinet steunde het Mobimiles rapport maar noemde het kilometerheffing.

Het was heerlijk en frustrerend om aan een bijna onmogelijk project te werken. Allereerst geloofde in het begin niemand dat het technisch mogelijk was, vervolgens niet dat het betaalbaar was, hierna was de overtuiging het de file niet zou oplossen en als laatste niet dat allerlei diensten rondom het Mobimiles platform verder zouden helpen bij de sneller rijden in de stad, helpen bij het parkeerprobleem en het informeren van de automobilist.

Bij alle onderwerpen hebben we enorme voorgang geboekt, vooral bij de industrie die zeer sceptisch was over de politieke besluitvorming en dacht, die blazen dit toch weer af, hebben ze al zo vaak gedaan.

Op 20 maart werd Kilometerheffing als project aan de industrie gepresenteerd met een roadmap hoe het geïmplementeerd worden . Er waren 600 mensen op Schiphol aanwezig van zo’n 400 bedrijven, waarvan 200 internationaal en er was een sfeer van ‘het gaat echt gebeuren’.

Inmiddels is duidelijk voor een ieder rondom dit project dat Kilometerheffing technisch geavanceerd, maar mogelijk is, dat de kosten van het project aanzienlijk minder zijn dat het het kwartje van kok (verkeerd onderwerp) en dat de nuttige zaken die met de mobimeter kunnen worden aangeboden (zoals echt goede persoonlijke  verkeersinformatie die op alle wegen werkt  en ook kan files voorspellen, navigatie voor iedereen, het vinden en betalen van parkeerplaatsen) ook sterk zullen meehelpen het verkeer beter te laten stromen (zoals het aansturen van verkeerslichten in de stad, heeft u ooit wel eens een verkeerslicht gezien dat niet optimaal is afgestemd?). Het is volgens het CBS een van de beste publieke investeringen.

Wat echter niet is gebeurd is dat we de rest van Nederland hebben  geïnformeerd en meegekregen. De meeste mensen hebben geen idee wat het verschil is tussen rekeningrijden en km heffing, denken dat ze meer moeten betalen, dat het de file niet oplost en dat de overheid weet waar je met de auto moet rijden en dat ze maar de benzine duurder moeten maken indien ze het rijden moeilijk willen maken.

Even een paar dingen die ik er over kwijt wil en dan zal ik niet meer zeuren.

Het plan was dat de auto goedkoper werd (minder BMP), evenals de benzine (bv kwartje van Kok) en dat de wegenbelasting ( de naam is houderschapsbelasting maar niemand weet dit) werd opgeheven. Dit maakt het goedkoper om een auto te hebben maar duurder om te rijden. In totaal ging meer dan 60% van de automobilisten minder betalen.

Vervolgens kreeg je een klein kastje in de auto die telde hoeveel rode, blauwe en groene wegen je reed die dat 1 maal per maand naar de belastingdienst doorgaf die je vervolgens een kwartaal rekening stuurde. De prijs die je betaalde hing af van de schaarste van de weg, ongeveer zoals bij de telefoon, elektriciteit etc.

Nu gelooft alleen niemand dat beprijzen helpt tegen de files. Even wat verkeerskunde die ik het afgelopen jaar heb geleerd. Er zijn 8.000.000 voertuigen in Nederland waarmee we 87% van onze kilometers rijden (dit uitgezonderd de fietsen die we maar liefst in 50% van alle ritjes nemen maar totaal slechts 3% van de KM’s vertegenwoordigen). S’ochtends rijden gemiddeld 800.000 mensen van 7-9 naar hun werk (=10% van totaal). Als de files op hun drukst zijn rijden er 60.000 auto’s langzaam op de snelwegen en totaal worden in die tijd rond de 300.000 mensen met de file geconfronteerd.

Maar goed, stel dat het duurder worden te reizen tijdens file uren. Wie heeft dan een keus? Van de 800.000 mensen blijkt de rond de 200.000 een keus hebben op een ander tijdstip te rijden, maar dat zijn elke dag een andere 200.000 want overige 7 miljoen rijden ook wel eens op dit tijdstip. Elke 1% minder verkeer betekent 5% minder tijdverlies in de file . Dus als door anders beprijzen 80.000 minder mensen kiezen reizen tijdens de spitstijd betekent dat 50% minder files voor de overige reizigers.

Nou zegt standaard  iedereen, ‘maak gewoon de benzine duurder’. Maar ja. We hebben 115.000 kilometer weg en hebben maar op 1000 kilometer problemen en dat alleen maar 4 uur per dag dus 15% van de tijd. Moeten dan overal en altijd de benzine duurder maken voor die kleine periode op een klein gedeelte van de wegen?

Het beprijzen van de weg gaat gewoon door. London gaat rekeningrijden in feb 2003 invoeren. Duitsland en Oostenrijk beginnen met de vrachtwagens in 2004 en Zwitserland heeft het al ingevoerd. De Uk heeft een soortgelijk rapport geschreven en zal het naar verwachting in 2010 invoeren, ze zullen nog wel aardig wat discussie krijgen.

Maar goed, we hebben het plan niet verkocht, we waren blijkbaar stil aan het werk om het uit te voeren en alle problemen op te lossen. Ik heb wel zo veel geleerd dat indien je een complex maatschappelijk probleem zoals mobiliteit met nieuwe oplossingen (hoewel..beprijzen van de weg is de oudste belasting die er is) via inzet van ICT wil veranderen dat er bijzonder veel non technisch moet gebeuren.

De primaat van de politiek betekend dat ze alle recht hebben dit soort zaken te beslissen. Indien Nederland deze oplossing niet wil dan is dat jammer maar helaas. Wat ik wel hoop dat het 2e idee van Mobimiles het intelligent benutten van de weg door specifiek iedereen goed te informeren over zijn/haar opties niet met het beprijzen ten onder gaat. We kunnen nog zoveel doen door automobilisten van echt goede informatie te voorzien en deze informatie te gebruiken voor goed verkeersmanagement! Hierin kan nog zoveel winst behaald worden dat ik hoop dat als de onderhandelaars besluiten naast het bouwen van nieuwe wegen (duurt 12 jaar) of het verbreden van wegen (6 jaar) dit onderwerp op de agenda gaan zetten. Op basis van vrijwilligheid en voor de groep veelrijders. Volgende keer meer hierover.

NOG GEEN REACTIES

Reageer op dit artikel